روزنامچة = صاحب بن عباد
50 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
گزارش سفر ابو محمد البویهی به بغداد