تسلیت استاد سیدان
73 بازدید
تاریخ ارائه : 8/29/2013 10:36:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

اطلاع یافتم استاد عزیز حضرت آیت الله حاج سید عباس سیدان ره به جوار رحمت الهی شتافتند و بسیار متأسف شدم که در سفر بودم و نتوانستم در تشییع پیکر استاد حضور داشته باشم برای مرحوم استاد علو درجات و برای بازماندگان صبر اجر اخروی را خواستارم و امیدوارم روح استاد از بنده خاطی راضی و از کسانی که به استاد جفا ...